Korištenje javne površine u svrhu ambulantne prodaje božićnih jelki u Čakovcu

1348

Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca raspisuje

JAVNO NADMETANJE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U SVRHU AMBULANTNE PRODAJE BOŽIĆNIH JELKI U ČAKOVCU

 

  1. U sklopu manifestacije adventskih i božićnih svečanosti Grad Čakovec daje na korištenje 20 prodajnih mjesta dimenzija 6,00 x 5,00 m (30 m2) za prigodnu ambulantnu prodaju božićnih jelki na dijelu zelene površine u Sajmišnoj ulici u Čakovcu.
  1. Uvjeti za korištenje javne površine propisani su rješenjem Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Čakovca KLASA: UP/I-350-01/16-08/471; UR.BROJ: 2109/2-08-16-02 od 07. studenog 2016. godine.
  • Djelatnost koja se može obavljati je isključivo prigodna prodaja božićnih jelki.
  • Prodaja se može vršiti svakim danom u razdoblju od 14. prosinca do 24. prosinca 2016. godine.
  1. Sudionici javnog nadmetanja obavezni su podmiriti sva dugovanja prema Gradu Čakovcu za dosadašnje korištenje javnih površina i uplatiti jamčevinu od 1.200,00 kuna na žiro-račun Grada Čakovca IBAN HR1524070001806000006, model 68, šifra 1740 – OIB. Svaki sudionik dužan je uplatiti jamčevinu za onoliko mjesta koliko ih želi licitirati. Jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ukoliko sudionik ne uspije u nadmetanju, ista se vraća. Bez potvrde o uplati jamčevine sudionik nema pravo sudjelovati u javnom nadmetanju.
  1. Javno nadmetanje će se održati u petak, 18.11.2016. na Gradskom bazenu ŠRC “Mladost”, s početkom u 13,30 sati.
  1. Početna cijena za jedno prodajno mjesto je 1.200,00 kuna. Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu se za uvid u ostale pojedinosti u svezi s javnim nadmetanjem obratiti Upravnom odjelu za financiranje Grada Čakovca, ul. K. Tomislava 15, tel. 314-932.

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GRADA ČAKOVCA