Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je Odluku o raspodijeli sredstava namijenjenih sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. U Državnom proračunu je za ovu namjenu osigurano 117.500.000,00 kuna, a među odobrenim prijavama je i ona Dječjeg vrtića Maslačak.

Za projekt dogradnje dvije skupine u Dječjem vrtiću Maslačak odobreno je 1.200.000,00 kuna bespovratnih sredstava. Ukupna planirana vrijednost dogradnje je nešto preko 4 milijuna kuna, a osim dviju novih prostorija za potrebe  jaslica, izgradit će se i kotlovnica i spojni hodnik te će se novi prostori u potpunosti opremiti. Za ovaj projekt sredstva su osigurana u Proračunu Grada Čakovca, izdana je građevinska dozvola te je u tijeku javna nabava.

U planu je da djeca u novim skupinama budu smještena već ove jeseni.