Modernizacija dijela javne rasvjete grada Čakovca u sklopu Dynamic Light projekta

3696

Naručitelj: GRAD ČAKOVEC
Oznaka/broj: 2018/S 0F2-0000157
Naziv: Modernizacija dijela javne rasvjete grada Čakovca u sklopu Dynamic Light projekta
Vrsta dokumenta: Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora: Isporuka roba
CPV: 34993000-4 Cestovna rasvjeta
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Procijenjena vrijednost: 505.478,40 kn
Rok za dostavu ponuda: 26.1.2018, 08:00

Više detalja pogledajte na  Javno nadmetanje