U čakovečkoj Gradskoj vijećnici održana je konferencija za novinare s glavnom temom informiranja javnosti o onome što joj donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom. Dakako, njegova će primjena imati posljedice na općine u kojima otpad zbrinjava GKP „Čakom“, a samim time i na krajnje korisnike. Kako je pritom objasnio direktor GKP Čakom-a Ivica Perhoč, Zakon koji je na snazi od 1. kolovoza 2021. godine, donio je određene promjene, a u završnom postupku e-savjetovanja obaveza je svake jedinice lokalne samouprave u zemlji da do 31. siječnja donese Odluku o načinju pružanja usluga komunalnog otpada.

„Nakon svih odrađenih konzultacija sa suvlasnicima, kako se postaviti u odlukama koje nas zakonom obvezuju, prijedlog koji je u postupcima pred gradskim i općinskim vijećima je u prvom redu prepoznavanje dvije kategorije korisnika – kućanstva i ostali. Druga novina je da se definiraju fiksni i varijabilni dio cijene u cjeniku usluga, s time da je u zakonu predviđeno da fiksni dio bude jednak za sve korisnike kućanstva, odnosno nekućanstva. Prema tim kategorijama mijenja se i struktura obračuna te se diže cijena odvoza otpada i to iz nekoliko razloga. Prvo, ona se nije mijenjala dugi niz godina i već je ranije morala biti usklađena. Drugi je da se cijena hitno treba uskladiti s troškovima kao što su cijena goriva, nabavka vozila, održavanja i slično“, objasnio je direktor Čakom-a i dodao da će u postotku prosječna četveročlana obitelj imati povećanje cijene do 30% mjesečno. Fiksni dio za sva kućanstva iznosit će 64,50 kuna mjesečno, a za ostale 98,10 kuna. Varijabilni dio ovisi o količini proizvedenog miješanog komunalnog otpada koji se na kraju odlaže na odlagalištu. I to će poskupjeti, no građani mogu utjecati na cijenu koštanja tako da ne stavljaju kante za odvoz u predviđenim terminima.

Perhoč je pritom dodao da je to i dalje jedan od manjih iznosa koji će građani izdvojiti za usluge odvoza otpada u Hrvatskoj. U susjednom Varaždinu predviđeno je da će građane odvoz dva puta mjesečno stajati više od 105 kuna. Realni rok primjene novih cijena je 1. svibnja, nakon svih aktivnosti i procedura definiranih zakonom koje je potrebno provesti u Čakom-u.

U ime svih suvlasnika Čakom-a tom se prigodom obratila i gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini i naglasila kako se od uvođenja zakona zajednički s općinama suvlasnicima tražio najbolji model koji neće imati preveliki udarac na građane. „Na internetskim stranicama Grada Čakovca objavljeno je e-savjetovanje sa svim dostupnim informacijama o temi, pozivam građane da putem te platforme daju svoje primjedbe, zamjerke ili konstruktivne prijedloge za poboljšanje učinkovitosti odvoza otpada na našem području. Nakon što to učine o svemu predloženom ćemo razgovarati i omogućiti sve što je u našoj moći, naravno poštujući zakonske odredbe. Ono što je novina zakona je da više nema privilegiranih kada je u pitanju odvoz smeća, za sve je cijena ista i nema kategorija. Moram napomenuti da su neka poduzeća predložila da se to mijenja, a ako će to zakon omogućiti i mi ćemo dati glas za tu odluku i pritom voditi računa o našim osjetljivijim skupinama društva“, rekla je gradonačelnica.

Ono što su se svi prisutni složili je da smatraju ključnim je da građani imaju mogućnost sami utjecati na cijenu odvoza, smanjenjem količina mješovitog komunalnog otpada koji stavljaju u kantu. Ukratko manje odvoza, manja cijena!