Najava 1. sjednice Savjeta mladih Grada Čakovca

2782
Na temelju  članka 17. Zakona o savjetima mladih (NN RH 41/14)  te članka 6. Poslovnika Savjeta mladih Grada Čakovca, sazivam

1. sjednicu Savjeta mladih Grada Čakovca za

26.01.2016. sa početkom u 09.00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, te predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Donošenje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca
  2. Rasprava o Koordinaciji gradskih Savjeta mladih Republike Hrvatske
  3. Podjela radnih zadataka
  4. Razno

Mole se članovi Savjeta da obavezno prisustvuju sjednici Savjeta, a u slučaju spriječenosti da izostanak opravdaju na 098/922-7689 ili mail: jurica.vidovic@gmail.com

Predsjednik Savjeta mladih Grada Čakovca
Jurica Vidović