Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece raspisuje natječaj za

NATJEČAJ ZA ‘NAJ-AKCIJU’ 2015.

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati opis aktivnosti (programa, projekta) namijenjenih poboljšanju kvalitete života djece na području Grada Čakovca.

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati aktivnosti/projekte/programe koji se mogu potpuno provesti najkasnije do 30. 9. 2015.

KRITERIJI ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA I PROVEDBU NAJ-AKCIJE

 • u akciji moraju zajednički sudjelovati odrasli i djeca
 • djeca moraju aktivno participirati u provedbi akcije
 • originalnost i posebnost; akcija mora biti različita od dosadašnjih odnosno postojećih akcija/aktivnosti za djecu u Gradu Čakovcu
 • akcija mora biti namijenjena što većem broju djece ili, s opravdanim razlogom, samo određenoj skupini djece (prema dobi, ugroženosti, posebnim potrebama i sl.)
 • akcija mora imati visoku kvalitetu sadržaja i načina provedbe
 • akcija mora prepoznavati i udovoljavati akutne ili specifične potrebe ili probleme djece u Gradu Čakovcu
 • akcija mora predstavljati aktivnosti koje uvelike poboljšavaju uvjete i način života djece u Gradu Čakovcu
 • poželjno je da se predložene aktivnosti mogu provoditi/primjenjivati i u budućnosti

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava (prijedlog) na natječaj za Naj-akciju mora sadržavati precizan opis aktivnosti strukturiran na sljedeći način:

 1. Naziv Naj-akcije u 2015. godini
 2. Cilj Naj-akcije
 3. Program i sadržaj akcije
 4. Način provedbe akcije
 5. Tko su organizatori i voditelji/realizatori akcije
 6. Koja će djeca i koliko njih biti aktivno uključena u akciju
 7. Izvori i iznosi financijskih sredstava za provedbu akcije (opis troškova za planirane aktivnosti)
 8. Opseg volonterskog rada
 9. Praćenje akcije u medijima (plan)
 10. Po čemu je akcija posebna, nova, originalna
 11. Zaključak: koju/kakvu novost/korist/promjenu donosi akcija djeci i roditeljima

 

NAPOMENE

Prijedlog Naj-akcije ne smije imati više od 5 kartica teksta (ukupno 9.000 znakova). Prijava se može dostaviti isključivo na obrascu ‘NAJ AKCIJA 2015. – OBRAZAC ‘, koji se može preuzeti s internetske stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr.

Dijete, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih naroda (1989.), označava svaku osobu mlađu od 18 godina.

O najboljem prijedlogu Naj-akcije odlučit će, u skladu s prethodno navedenim kriterijima, Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u roku od 15 dana od završetka roka za prijave te će o tome obavijestiti sve podnositelje prijedloga.

Informacije o odabranoj Naj-akciji bit će objavljene na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr.

S odabranim prijaviteljem Grad Čakovec sklopit će ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2015. godinu.

Odabrani prijavitelj dužan je Koordinacijskom odboru dostaviti izvješće o završenoj provedbi svih planiranih aktivnosti Naj-akcije najkasnije do 6. 10. 2015.

Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec prijatelj djece odabranu će Naj-akciju (su)financirati iznosom od 15.000 kuna.

Prijedloge Naj-akcije potrebno je dostaviti na adresu:

GRAD ČAKOVEC
Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove

(s napomenom ”Za Naj-akciju”)
Kralja Tomislava 15
40000 Čakovec

Natječaj se objavljuje u listu ‘Međimurje’ 20. 4. 2015.
Rok za dostavljanje prijedloga na traženu adresu je 8. 5. 2015. do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

 

PREDSJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA
AKCIJE ‘GRAD ČAKOVEC – PRIJATELJ DJECE’                                

Prim.mr.sc. Marija Hegeduš–Jungvirth, dr.med.,v.r.

 

Preuzimanje (DOC, 32KB)