NATJEČAJ ZA NAJ-AKCIJU 2019.

Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece raspisuje natječaj za Naj-akciju u 2019. godini

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati opis aktivnosti (programa, projekta) namijenjenih poboljšanju kvalitete života djece na području Grada Čakovca.

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati aktivnosti/projekte/programe koji se mogu potpuno provesti najkasnije do 30. 9. 2019.

 KRITERIJI ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA I PROVEDBU NAJ-AKCIJE

-u akciji moraju zajednički sudjelovati odrasli i djeca
-djeca moraju aktivno participirati u provedbi akcije
-originalnost i posebnost; akcija mora biti različita od dosadašnjih odnosno postojećih akcija/aktivnosti za djecu u Gradu Čakovcu
-akcija mora biti namijenjena što većem broju djece ili, s opravdanim razlogom, samo određenoj skupini djece (prema dobi, ugroženosti, posebnim potrebama i sl.)
-akcija mora imati visoku kvalitetu sadržaja i načina provedbe
-akcija mora prepoznavati i udovoljavati akutne ili specifične potrebe ili probleme djece u Gradu Čakovcu
-akcija mora predstavljati aktivnosti koje uvelike poboljšavaju uvjete i način života djece u Gradu Čakovcu
-poželjno je da se predložene aktivnosti mogu provoditi/primjenjivati i u budućnosti

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava (prijedlog) na natječaj za Naj-akciju mora sadržavati precizan opis aktivnosti strukturiran na sljedeći način:

 1. Naziv Naj-akcije u 2019. godini
 2. Cilj Naj-akcije
 3. Program i sadržaj akcije
 4. Način provedbe akcije
 5. Tko su organizatori i voditelji/realizatori akcije
 6. Ciljna skupina i broj aktivno uključene djece u akciju
 7. Izvori i iznosi financijskih sredstava za provedbu akcije (opis troškova za planirane aktivnosti)
 8. Opseg volonterskog rada
 9. Praćenje akcije u medijima (plan)
 10. Po čemu je akcija posebna, nova, originalna
 11. Zaključak: koju/kakvu novost/korist/promjenu donosi akcija djeci i roditeljima

 

NAPOMENE

Prijedlog Naj-akcije ne smije imati više od 5 kartica teksta (ukupno 9.000 znakova). Prijava se može dostaviti isključivo na obrascu „Naj-akcija 2019. – obrazac“, koji se može preuzeti s internetske stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr.

Jedan prijavitelj može na ovaj natječaj dostaviti najviše jedan (1) prijedlog Naj-akcije.

Dijete, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih naroda (1989.), označava svaku osobu mlađu od 18 godina.

O najboljem prijedlogu Naj-akcije odlučit će, u skladu s prethodno navedenim kriterijima, Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u roku od 15 dana od završetka roka za prijave te će o tome obavijestiti sve podnositelje prijedloga.

Informacije o odabranoj Naj-akciji bit će svim prijaviteljima dostavljene pisanim putem.

S odabranim prijaviteljem Grad Čakovec sklopit će ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2019. godinu.

Odabrani prijavitelj dužan je Koordinacijskom odboru dostaviti izvješće o završenoj provedbi svih planiranih aktivnosti Naj-akcije najkasnije do 7. 10. 2019.

Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec prijatelj djece odabranu će Naj-akciju (su)financirati iznosom od 15.000 kuna.

Prijedlog Naj-akcije može se dostaviti:

 1. Poštom na adresu Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću (s napomenom ”Za Naj-akciju”), Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

  ili

 1. e-poštom na e-adresu drustvene@cakovec.hr (s napomenom „Za aNaj-akciju“). Prijava dostavljena putem e-pošte mora biti skenirana (potpisana i ovjerena) u jedan PDF dokument.

Natječaj se objavljuje u listu Međimurske novine 17. svibnja 2019. godine.

Rok za dostavljanje prijedloga na traženu adresu je 31. svibnja 2019. do 15 sati bez obzira na način dostave.

PREDSJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA
AKCIJE GRAD ČAKOVEC – PRIJATELJ DJECE
Gordana Šoltić Siladi

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač

Obrazac za prijavu preuzmite ovdje.