Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece raspisuje natječaj za
Naj-akciju u 2021. godini

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati opis aktivnosti (programa, projekta) namijenjenih poboljšanju kvalitete života djece na području Grada Čakovca.

Prijedlog Naj-akcije mora sadržavati aktivnosti/projekte/programe koji se mogu potpuno provesti najkasnije do 1. listopada 2021.

KRITERIJI ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA I PROVEDBU NAJ-AKCIJE

 1. U akciji moraju zajednički sudjelovati odrasli i djeca.
 2. Djeca moraju aktivno participirati u provedbi akcije.
 3. Originalnost i posebnost; akcija mora biti različita od dosadašnjih odnosno postojećih akcija/aktivnosti za djecu u Gradu Čakovcu.
 4. Akcija mora biti namijenjena što većem broju djece ili, s opravdanim razlogom, samo određenoj skupini djece (prema dobi, ugroženosti, posebnim potrebama i sl.).
 5. Akcija mora imati visoku kvalitetu sadržaja i načina provedbe.
 6. Akcija mora prepoznavati i udovoljavati akutne ili specifične potrebe ili probleme djece u Gradu Čakovcu.
 7. Akcija mora predstavljati aktivnosti koje uvelike poboljšavaju uvjete i način života djece u Gradu Čakovcu.
 8. Poželjno je da se predložene aktivnosti mogu provoditi/primjenjivati i u budućnosti
 9. Poželjno je da Naj-akcija doprinosi konkretizaciji jednog od 17 UN-ovih globalnih ciljeva za održivi razvoj lokalnih zajednica (više o kampanji Saveza DND dostupno je na poveznici http://savez-dnd.hr/category/globalni-ciljevi-za-odrzivi-razvoj-do-2030/ ).

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava (prijedlog) na natječaj za Naj-akciju mora sadržavati precizan opis aktivnosti strukturiran na sljedeći način:

 1. Naziv Naj-akcije u 2021. godini
 2. Cilj Naj-akcije
 3. Program i sadržaj akcije
 4. Način provedbe akcije
 5. Tko su organizatori i voditelji/realizatori akcije
 6. Ciljna skupina i broj aktivno uključene djece u akciju
 7. Izvori i iznosi financijskih sredstava za provedbu akcije (opis troškova za planirane aktivnosti)
 8. Opseg volonterskog rada
 9. Praćenje akcije u medijima (plan)
 10. Po čemu je akcija posebna, nova, originalna
 11. Zaključak: koju/kakvu novost/korist/promjenu donosi akcija djeci i roditeljima.

NAPOMENE

Prijedlog Naj-akcije ne smije imati više od 5 kartica teksta (ukupno 9.000 znakova). Prijava se može dostaviti isključivo na obrascu „Naj-akcija 2021. – obrazac“, koji se može preuzeti s internetske stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr.

Jedan prijavitelj može na ovaj natječaj dostaviti najviše jedan (1) prijedlog Naj-akcije.

Dijete, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih naroda (1989.), označava svaku osobu mlađu od 18 godina.

O najboljem prijedlogu Naj-akcije odlučit će, u skladu s prethodno navedenim kriterijima, Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u roku od 15 dana od završetka roka za prijave te će o tome pisanim putem obavijestiti sve podnositelje prijedloga.

Ako niti jedna od pristiglih prijava ne bude potpuno zadovovoljavala sve propisane kriterije, natječaj može biti ponovljen.

S odabranim prijaviteljem Grad Čakovec sklopit će ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu.

Odabrani prijavitelj dužan je Koordinacijskom odboru dostaviti izvješće o završenoj provedbi svih planiranih aktivnosti Naj-akcije najkasnije do 6. 10. 2021.

Koordinacijski odbor akcije Grad Čakovec prijatelj djece odabranu će Naj-akciju (su)financirati iznosom od 15.000 kuna.

Prijedlog Naj-akcije može se dostaviti:

 1. Poštom na adresu Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću (s napomenom ”Za Naj-akciju”), Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.
  ili
 2. e-poštom na e-adresu drustvene@cakovec.hr (s napomenom „Za Naj-akciju“). Prijava dostavljena putem e-pošte mora biti skenirana (potpisana i ovjerena) u jedan PDF dokument.

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr.

Rok za dostavljanje prijedloga na spomenute adrese (redovnom poštom ili e-poštom) je 15. ožujka 2021. do 15 sati bez obzira na način dostave.

PREDSJEDNICA KOORDINACIJSKOG ODBORA Ž
AKCIJE GRAD ČAKOVEC – PRIJATELJ DJECE
Gordana Šoltić Siladi

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač

KLASA: 600-01/21-01/1
URBROJ:  2109/2-06-02-21-9
Čakovec, 9. veljače 2021.

OBRAZAC:

Preuzimanje (DOC, Unknown)