Komisija za nakladničku djelatnost Grada Čakovca raspisuje Natječaj za objavljivanje knjiga.

Natječaj se raspisuje za knjigu poezije, proze, drame i publicistike. Pravo sudjelovanja imaju autori čije je prebivalište na području Međimurske županije.

Natječaj se raspisuje za neobjavljene rukopise. Rukopisi se predaju potpisani punim imenom i prezimenom autora, pripremljeni za tisak: lektorirani i spremljeni na CD Rom, uz ispis u pet primjeraka. Recenzije, predgovori i pogovori ne zahtijevaju se, niti se objavljuju. Ispisi i CD-i ne vraćaju se autorima.

Rukopise koji će se tiskati odabire Komisija za nakladničku djelatnost.

Grad Čakovec podmiruje troškove tiskanja odabranih rukopisa, a s autorima se sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Rukopisi se šalju ili predaju na adresu:

Grad Čakovec
Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove
40000 Čakovec, Kralja Tomislava 15

Natječaj je otvoren do 30. travnja 2015. godine.