{mosimage}Obavijest za studente korisnike stipendije Grada Čakovca (studenti koji su u akademskoj 2012./2013. godini upisali diplomski studij)

Sukladno Odluci o stipendiranju studenata, obavještavamo studente, koji su imali  Ugovore o korištenju stipendije Grada Čakovca za preddiplomski studij a u akademskoj 2012./2013. godini su redovno upisali diplomski studij, da su ostavrili su pravo na nastavak primanja stipendije za diplomski studij. Pravo na nastavak primanja stipendije ostvarili su studenti koji su zadovoljili uvjete Odluke o stipendiranju studenata.

Osnovni uvjeti za nastavak primanja stipendije su sljedeći:

  • prosjek ocjena preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50
  • ukoliko je stjecanje diplome na preddiplomskom studiju i upis na diplomski studij u istoj kalendarskoj godini kada je, sukladno statutu ustanove završen posljednji, redoviti semestar preddiplomskog studija, koji je u skladu s važećim Ugovorom o korištenju stipendije
  • ukoliko je  do 15. studenog tekuće godine dostavljena potvrda o upisu u sljedeći semestar ili nastavnu godinu studija (odnosi se na diplomski studij )

 

Potpisivanje aneksa Ugovora o korištenju stipendije Grada Čakovca za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju je u razdoblju od 13. do 16. studenog 2012. godine u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, K.Tomislava 15, Čakovec (od 12,00 do 15,00 sati, soba 105)

Dodatne obavijesti možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Čakovca (Silva Raonić,mag.paed.,viši savjetnik za stipendije).
Kontakt: 314-941 ili 099 317 3241