Natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane i diplomske studije za akademsku 2014./2015. godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada 2014. godine u jednom od lokalnih tjednika (LIST MEĐIMURJE, 14. listopad 2014. godine) i na internet stranicama Grada.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija dostavlja se u Grad Čakovec, isključivo poštom, u Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove (prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu moći će se podići na adresi K. Tomislava 15, Čakovec ili preuzeti na internet stranicama Grada nakon objavljenog natječaja u listopadu 2014. godine).

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

U Odluci o stipendiranju studenata možete pronaći sljedeće podatke:

 • Što su stipendije?
 • Kako ostvariti pravo na dodjelu stipendije Grada Čakovca?
 • Tko ostvaruje pravo izravno pravo na dodjelu stipendije?
 • Kada se iznos primljene stipendije mora vratiti?
 • Rokove primanja stipendije!
 • Ostale podatke vezane uz stipendije!

 

Grad Čakovec utvrđuje listu deficitarnih zanimanja sukladno Preporuci za obrazovnu upisnu politiku za 2014. godinu za Međimursku županiju – HZZ-područni ured Čakovec.

Lista deficitarnih zanimanja je na sljedećim studijskim programima:
(odnosi se na sveučilišne studije)

 1. Anglistika
 2. Elektrotehnika
 3. Farmacija
 4. Fizika
 5. Germanistika
 6. Građevinarstvo
 7. Logopedija
 8. Matematika
 9. Medicina
 10. Psihologija
 11. Računarstvo
 12. Rehabilitacija
 13. Strojarstvo

(lista je složena po abecednom redu a ne po rangu prednosti)

Dodatne obavijesti možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca (Silva Raonić, mag.paed. – viši savjetnik, 314-941 ili 0993173141).