Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade, Klasa: 320-10/22-01/5, Urbroj: 2109-2-01-01-22-5, objavljenog dana 13.05.2022. godine na oglasnoj ploči Grada Čakovca i na web stranici Grada Čakovca, www.cakovec.hr, a Obavijest o objavi Javnog natječaja u lokalnom tjedniku,

provest će se u ponedjeljak,
6. lipnja 2022. godine s početkom u 8,00 sati
u vijećnici Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec