Na temelju javnog poziva za prodaju službenog vozila u vlasništvu Grada Čakovca KLASA: 022-05/21-02/43, URBROJ: 2109/2-01-21-04, od 03. studenog 2021., Komisija za odabir ponuda, objavljuje

OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju službenog vozila u vlasništvu Grada Čakovca (Volkswagen Passat, 2,0 TDI, godina proizvodnje 2011.) KLASA: 022-05/21-02/43, URBROJ: 2109/2-01-21-04, od 03. studenog 2021., objavljen dana 03. studenog 2021., na službenim mrežnim stranicama Grada Čakovca i oglasnim pločama Grada Čakovca, provest će se

dana 30. studenog  2021. godine (utorak) u 8:00 sati,
u zgradi Uprave Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15
gradska vijećnica, prizemlje

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Neda Šarić, mag. iur.