{mosimage}Udrugama građana koje su u 2012. godini
koristile sredstva iz proračuna Grada ČakovcaPrema odredbama članka 9. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Čakovca za 2013. godinu (“Službeni glasnik Grada Čakovca”, broj 6/12), “ostali korisnici proračunskih sredstava” dužni su najmanje jednom godišnje dostaviti izvješće o sredstvima koja su utrošili u prethodnoj godini.

U slučaju neispunjenja navedene obveze korisnicima sredstava može se obustaviti isplata iz proračuna, o čemu odluku donosi Gradonačelnik.

 

Napominjemo da se pod “ostalim korisnicima” među ostalima podrazumijevaju različite udruge građana:

  • udruge proizašle iz Domovinskog rata,
  • udruge invalida,
  • humanitarne udruge,
  • kulturno-umjetničke udruge,
  • sportske udruge,
  • udruge tehničke kulture,
  • i ostale udruge građana.

Udruge građana koje su koristile sredstva iz proračuna Grada Čakovca u 2012. godini dostavljaju svoja izvješća poštom na adresu:

Grad Čakovec,
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
Kralja Tomislava 15.
40000 Čakovec,

Obrazac za popunjavanje finacijskog izvješća možete preuzeti ovdje.

 

Čakovec, 11. 1. 2013.
Upravni odjel za društvene djelatnosti