Na temelju odredbi čl.29.st.5. do st.8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19), Grad Čakovec objavljuje

O B A V I J E S T
O POČETKU JAVNOG UVIDA
u prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec

Uvid u prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 2. do 16.studenog 2020. godine od 9.00 do 12.00 sati u prostorijama Grada Čakovca, u Upravnom odjelu za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, soba 205 i na službenoj Internet stranici Grada Čakovca.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja najkasnije do isteka roka javnog uvida.

Uz prigovor na Prijedlog Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec, stavlja se ime, prezime i adresa podnositelja. Prigovor se dostavlja na e-mail: pisarnica@cakovec.hr ili u pisarnicu Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec,  zaključno s danom 16.studeni 2020.godine do 15.00 sati.

O podnesenim prigovorima odlučit će Gradsko vijeće Grada Čakovca  u roku od 30 dana.

Nakon odlučivanja o prigovorima Izmjena i dopuna Programa s popratnom dokumentacijom  dostavlja se na prethodno mišljenje Međimurskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Gradonačelnik

PRIJEDLOG_IZMJENA_I_DOPUNA_PROGRAM_GRAD_CAKOVEC_UO
Prilog_1_Izmjena_i_dopuna_Tabela_27102020

CAKOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_5_SJEVER
CAKOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_2_OD_5_JUG_1
CAKOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_3_OD_5_JUG_2
CAKOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_4_OD_5_JUG_3
CAKOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_5_OD_5_ISTOK

GORNJI_PUSTAKOVEC_KOPIJA_PLANA_1_OD_3
GORNJI_PUSTAKOVEC_KOPIJA_PLANA_2_OD_3
GORNJI_PUSTAKOVEC_KOPIJA_PLANA_3_OD_3

IVANOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_4
IVANOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_2_OD_4
IVANOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_3_OD_4
IVANOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_4_OD_4

KRISTANOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_2
KRISTANOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_2_OD_2

KURSANEC_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_2
KURSANEC_KOPIJA_KAT_PLANA_2_OD_2

MACKOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_1

MIHOVLJAN_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_6
MIHOVLJAN_KOPIJA_KAT_PLANA_2_OD_6
MIHOVLJAN_KOPIJA_KAT_PLANA_3_OD_6
MIHOVLJAN_KOPIJA_KAT_PLANA_4_OD_6
MIHOVLJAN_KOPIJA_KAT_PLANA_5_OD_6
MIHOVLJAN_KOPIJA_KAT_PLANA_6_OD_6

NOVO_SELO_ROK_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_1
SANDOROVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_1

SAVSKA_VES_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_2
SAVSKA_VES_KOPIJA_KAT_PLANA_2_OD_2

STEFANEC_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_2
STEFANEC_KOPIJA_KAT_PLANA_2_OD_2

TOTOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_4
TOTOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_2_OD_4
TOTOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_3_OD_4
TOTOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_4_OD_4

ZISKOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_1_OD_2
ZISKOVEC_KOPIJA_KAT_PLANA_2_OD_2