Obavijest zainteresiranim studentima za stipendiju Grada Čakovca

(obavijest se odnosi na studente koji nisu korisnici stipendije Grada Čakovca)

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane i diplomske studije za akademsku 2015./2016. godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada tekuće godine u lokalnim tjednicima.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija dostavlja se u Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene,protokolarne i europske poslove (prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu moći će se podići na adresi K. Tomislava 15, Čakovec ili preuzeti na internet stranicama Grada nakon objavljenog natječaja u listopadu 2015. godine).

Natječaj za dodjelu stipendije Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

U Odluci o stipendiranju studenata možete pronaći sljedeće podatke:

 • Što su stipendije?
 • Kako ostvariti pravo na dodjelu stipendije Grada Čakovca?
 • Tko ostvaruje izravno pravo na dodjelu stipendije?
 • Kada se iznos primljene stipendije mora vratiti?
 • Rokove primanja stipendije!
 • Ostale podatke vezane uz stipendije!

 

Programi koji će imati prednost pri dodjeli stipendija su iz područja društvenih, humanističkih, prirodoslovnih, tehničkih i biotehničkih djelatnosti (lista je složena po abecednom redu a ne po rangu prednosti, Grad Čakovec utvrđuje listu deficitarnih zanimanja sukladno Preporuci za obrazovnu upisnu politiku za 2015. godinu za Međimursku županiju – HZZ-područni ured Čakovec).

Lista deficitarnih zanimanja je na sljedećim programima:
(odnosi se na sveučilišne studije)

 1. anglistika
 2. elektrotehnika
 3. farmacija
 4. fizika
 5. germanistika
 6. građevinarstvo
 7. logopedija
 8. matematika
 9. medicina
 10. psihologija
 11. računarstvo
 12. rehabilitacija
 13. strojarstvo

 

Napomena:

Studentima koji upisuju prvu godinu studija a planiraju se javiti na natječaj, savjetujemo da kopiraju Svjedodže srednje škole i Potvrde o položenim ispitima državne mature prije upisa na studij. Kopiju Potvrde o položenim ispitima državne mature nije potrebno dodatno ovjeravati.

Dodatne obavijesti možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca (Silva Raonić, mag.paed. – viši savjetnik, 314-941 ili 0993173141).

 

Prilog:
Odluka o stipendiranju