Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa

Naziv radnog mjesta: Viši referent za legalizaciju, Viši stručni suradnik za legalizaciju

Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca.

Prijavljeni kandidati za radno mjesto Višeg referenta za legalizaciju i Višeg stručnog suradnika za legalizaciju koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa obavještavaju se da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 21. listopada 2014. s početkom u 13.00 sati, u vijećnici Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.

Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom ako uspješno izradi test biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Povjerenstvo za provođenje Oglasa


Prilog obavijesti o testiranju za postupak prijma Preuzimanje