Obavijest o testiranju za postupak prijma u službu Višeg stručnog suradnika za legalizaciju

1409

KLASA: 080-01/15-01/104
URBROJ: 2109/2-04-15-11
Čakovec, 27. studeni 2015.

OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U SLUŽBU
VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA LEGALIZACIJU

Naziv tijela koje provodi testiranje: Povjerenstvo za provođenje Oglasa

Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za legalizaciju

Oglas je objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda u Čakovcu i na web stranici Grada Čakovca.

Prijavljeni kandidati za radno mjesto Višeg referenta za legalizaciju i Višeg stručnog suradnika za legalizaciju koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete Oglasa

obavještavaju se

da će se testiranje i intervju (razgovor) održati 4. prosinca 2015. s početkom u 8.00 sati, u vijećnici Grada Čakovca, na adresi Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec

Testiranje će se vršiti izradom pisanih testova iz dolje navedenih pravnih izvora.
Provjerom znanja za svaku od navedenih oblasti, kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Smatra se da je kandidat uspješno izradio test ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje polovicu bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatom ako uspješno izradi test biti će obavljen nakon utvrđivanja rezultata testiranja.
Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Povjerenstvo za provođenje Oglasa

Preuzimanje (PDF, 55KB)