Obavještavamo sve organizacije civilnog društva koje su registrirane ili djeluju na području Grada Čakovca da će u rujnu 2014. godine Grad Čakovec raspisati Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu programa i financijskih planova za 2015. godinu, kojim će se, između ostalih korisnika proračuna, pozvati i organizacije civilnog društva s pravnim statusom udruge i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) da dostave prijedloge projekata za financijsku potporu iz proračuna Grada Čakovca u 2015. godini.

Na javni poziv mogu se javiti organizacije civilnog društva s bilo kojeg područja djelovanja, a prednost će imati projekti koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece, mladih i odraslih osoba;
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva;
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija; demokratičnost i ekološku svijest;
 • afirmaciju identiteta i promidžbu Grada Čakovca u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
 • podizanje nivoa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 • programe obrazovanja za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja i vještina;
 • programe sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana te ostale programe i manifestacije koji će poticati i promicati sport;
 • programe škola i manifestacija u kulturi, promicanje, unapređenje i afirmaciju kulturnih vrijednosti te identiteta Grada Čakovca;
 • potporu udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te potporu humanitarnim, socijalnim i srodnim organizacijama.

Neće se razmatrati prijave organizacija civilnog društva:

 • koje nisu predale financijska izvješća o utrošenim sredstvima u 2013. godini ili koje nisu uredno izvršile sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore od strane Grada Čakovca;
 • koje nisu ispunile obveze vezane za plaćanje socijalnih doprinosa ili preza na dohodak;
 • za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100 postotnom iznosu traže od Grada Čakovca.

Temeljem javnog poziva prikupljati će se prijedlozi projekata i programa koji su usmjereni na zadovoljavanje općeg interesa Grada Čakovca a neće se financirati programi usmjereni isključivo na zadovoljavanje temeljnih potreba poslovanja udruge (npr. kupnja opreme, troškovi redovitoga poslovanja).

Uvjeti, način provedbe natječaja te odabira projekata, rokovi, kao i sva natječajna potrebna dokumentacija objavit će se u Javnom pozivu i to na web stranicama Grada Čakovca i lokalnom tjedniku.