Dana 14.srpnja 2017. godine donesena je Odluka o proglašenju elementarne nepogode – tuča i za područje Grada Čakovca, koje je 11.07.2017.godine bilo zahvaćeno vremenskom nepogodom.

Tuča je prouzročila veliko oštećenje na ratarskim i povrtlarskim kulturama, krmnom bilju, voćnjacima i vinogradima, građevinskim objektima i infrastrukturi (ceste i putevi).

POZIVAJU SE OŠTEĆENICI
fizičke i pravne osobe


da do 26.srpnja 2017. godine prijave štetu u Gradu Čakovcu, soba br. 202,  na propisanom obrascu. 

 

Klasa: 320-01/17-01/7
Urbroj: 2109/02-01-01-17-4

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač

U privitku:

  1. Obrazac prijave štete na poljoprivrednim kulturama Preuzimanje