Obavijest za studente – korisnike stipendije Grada Čakovca koji imaju potpisane ugovore

1948

OBAVIJEST ZA STUDENTE –  KORISNIKE STIPENDIJE GRADA ČAKOVCA
(ODNOSI SE NA STUDENTE KOJI IMAJU POTPISANE UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA ČAKOVCA)

Obavještavamo studente, korisnike stipendije Grada Čakovca, da je sukladno Odluci o stipendiranju studenata i Ugovoru o korištenju stipendije  potrebno do 31. listopada 2016. godine dostaviti :

  • potvrdu o upisu u narednu godinu studija
  • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine studija
  • potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova

Potvrde je nužno dostaviti kako biste ostvarili pravo na isplatu stipendije u akademskoj 2016./2017. godini.

Studenti koji su koristili mirovanje isplate stipendije u akademskoj 2015./2016. godini imaju obvezu dostaviti:

  • potvrdu o upisu u narednu godinu studija
  • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena i ostvarenim bodovima ( ECTS bodovi) na studiju
  • pisanu zamolbu Komisiji za stipendije ( zamolba za nastavak primanja stipendije )

 

NAPOMENA:

Dostava potrebnih potvrda odnosi se na studente korisnike potpisanih Ugovora o korištenju stipendije Grada Čakovca za preddiplomski studij, integrirani studij i diplomski studij.

Dostava službene dokumentacije je u skladu s potpisanim Ugovorima (predlažemo studentima da se podsjete na odredbe potpisanih Ugovora ). 

Uvjerenja, potvrde i zamolbe dostavljaju se u Upravni odjel za društvene,protokolarne i europske poslove, Odsjek za društvene poslove, Grada Čakovca,K. Tomislava 15, soba br. 105 do 31.10.2016. godine. Dokumentaciju možete dostaviti  osobno ili poštom na navedenu adresu.

Ukoliko imate nejasnoće u vezi dostave dokumentacije, dodatna objašnjenja možete dobiti na brojeve telefona 314-941 ili 099 317 3241(Silva Raonić-viša savjetnica)