Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane  i diplomske studije za akademsku 2022./2023. godinu objavljuje se krajem mjeseca listopada tekuće godine na službenim mrežnim stranicama Grada Čakovca.

VAŽNO: Prijave na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca, kao i dostava sve potrebne dokumentacije, od ove će se godine provoditi ISKLJUČIVO ONLINE, putem aplikacije SOM Natječaji. Poveznica će biti istaknuta na mrežnim stranicama Grada Čakovca.

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca odnosi se na studente koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca.

Grad Čakovec potiče visokoškolsko obrazovanje  kroz tri modela novčanih potpora:

 1. Stipendija – bespovratnih novčanih potpora namijenjenih studentima deficitarnih zanimanja na području Grada Čakovca i Međimurske županije, prema preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – podružnica Čakovec, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke komore Međimurske županije.
  Sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2022. godinu za Međimursku županiju, potrebe se odnose na:
  sveučilišne studije: elektrotehnika ili elektrotehnika i informacijska tehnologija, medicina, strojarstvo, građevinarstvo, računarstvo, matematika i fizika-nastavnički smjer, farmacija, rehabilitacija, logopedija, psihologija , rani predškolski odgoj i obrazovanje i socijalni rad
  stručne studije: strojarstvo, radna terapija i sestrinstvo.
 2. Beskamatnih novčanih potpora – namijenjenih studentima na svim ostalim studijima u zemlji i inozemstvu koji zadovoljavaju formalne kriterije za dodjelu propisane  Odlukom
 3. Zajedničkih stipendija s trgovačkim društvima i visokoškolskim ustanovama – namijenjene su studentima koji imaju osigurane stipendije vezane uz rad trgovačkih društava ili visokoškolskih ustanova, a koje jamče njihovo zapošljavanje.

NAPOMENA: 

Obavijest se odnosi na studente koji NISU KORISICI novčanih  potpora Grada Čakovca i NISU POTPISNICI Ugovora o korištenju novčanih potpora Grada Čakovca.

Studenti koji već imaju potpisane ugovore NE JAVLJAJU  se na natječaj.

Studentima savjetujemo da pročitaju tekst Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca ( https://www.cakovec.hr/web/sluzbeni-glasnik-br-4-2019/ ).

Kod prijave na  natječaj studenti  dostavljaju dokumentaciju sukladno osobnom odabiru kriterija za dodjelu novčane potpore:

 1. Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca prema socijalno-imovinskom statusu
 2. Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca prema uspjehu u srednjoj školi ili studiju.

Studentima koji ostvare pravo na natječaju za dodjelu novčane potpore Grada Čakovca, isplata novčanih potpora započinje od siječnja 2023. godine.