Obavijest za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017.

1476

Obavještavam Vas da će sukladno važećim propisima Javni poziv korisnicima Proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2017. godinu biti raspisan nakon donošenja Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu, tj. u studenome 2016. godine (za razliku od dosadašnje prakse kada se Javni poziv za financiranje u idućoj godini raspisivao u rujnu).

U nastavku je link na Pravilnik o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca koji je Gradsko vijeće donijelo 15. rujna 2016. godine a kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada udrugama:

Preuzimanje (PDF, Unknown)