Obavijest za javnost, VII. izmjene i dopune GUPa

384

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, temeljem odredbe članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17)

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da su temeljem:

– Odluke o izradi VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 2/18)  i

– Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „VOJNI VRTOVI-SJEVER“ u Čakovcu („Službeni glasnik Grada Čakovca“ br. 2/18)

sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, pokrenuti postupci izrade i donošenja njihovih izmjena i dopuna.

Detaljnije informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna navedenih prostornih planova mogu se dobiti u Odsjeku za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec) ili na tel. br. 040/314-959, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Voditelj Odsjeka:
Oliver Ilić, dipl.ing.arh.

ODLUKA O IZRADI VII ID GUP-a
ODLUKA O IZRADI ID UPU VOJNI VRTOVI-SJEVER