OBAVIJEST SE ODNOSI NA: 

  • STUDENTE KOJI IMAJU POTPISAN UGOVOR O KORIŠTENJU STIPENDIJE/NOVČANE POTPORE GRADA ČAKOVCA
  • STUDENTE KOJI IMAJU POTPISAN UGOVOR-STIPENDIJA O KORIŠTENJU BESPOVRATNIH NOVČANIH POTPORA GRADA ČAKOVCA
  • STUDENTE KOJI IMAJU POTPISAN UGOVOR O KORIŠTENJU BESPOVRATNIH NOVČANIH POTPORA GRADA ČAKOVCA

Obavještavamo studente,da je sukladno Odluci poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca  i potpisanih Ugovora  potrebno do 31. listopada 2022. godine dostaviti :

  • potvrdu o upisu u narednu godinu studija
  • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine studija i broju ostvarenih ECTS bodova
  • potvrde o prebivalištu i boravištu studenta i supotpisnika ugovora

Potvrde je nužno dostaviti kako biste ostvarili pravo na isplatu novčane potpore u akademskoj 2022./2023. godini.

Studenti koji su koristili mirovanje u akademskoj 2021./2022. godini imaju obvezu dostaviti:

  • potvrdu o upisu u narednu godinu studija
  • potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena i ostvarenim bodovima ( ECTS bodovi) na studiju
  • pisanu zamolbu Komisiji za novčane potpore (zamolba za nastavak primanja novčane potpore)
  • potvrde o prebivalištu i boravištu studenta i supotpisnika ugovora

NAPOMENA:

Dostava potrebnih potvrda odnosi se na studente korisnike potpisanih Ugovora za preddiplomski studij, integrirani studij i diplomski studij.

Dostava službene dokumentacije je u skladu s potpisanim Ugovorima i Odlukom o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca (predlažemo studentima da se podsjete na odredbe potpisanih Ugovora i pročitaju tekst Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca,tekst Odluke se nalazi na službenim web stranicama Grada). 

Uvjerenja, potvrde i zamolbe dostavljaju se u Odsjek za društvene poslove Grada Čakovca,Ulica K. Tomislava 15, do 31.10.2022. godine. Dokumentaciju možete dostaviti poštom na navedenu adresu ili na e-mail adresu.: silva.raonic@cakovec.hr

Ukoliko imate nejasnoće u vezi dostave dokumentacije, dodatna objašnjenja možete dobiti na brojeve telefona 314-941 ili 099 317 3241(Silva Raonić-viša savjetnica)