Sukladno Zakonu o platnom prometu od 01. lipnja 2013. godine isplata iznosa stipendije ide preko IBAN transakcijskih računa.
Molimo studente da u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Čakovca dostave potrebne podatke jer se u suprotnom neće izvršiti isplata stipendije.
Obavijest o potrebi dostave IBAN-a dana je korisnicima stipendije u svibnju 2013. godine.
Kako ima korisnika stipendije koji nisu do sada dostavili izmjene na računima, molimo da dostave podatke.

Potrebno je dostaviti  sljedeće podatke:

  • Ime i prezime ( student koji prima stipendiju)
  • Datum potpisivanja Ugovora ili Aneksa ugovora o korištenju stipendije
  • Naziv banke u kojoj se nalazi račun studenta
  • IBAN korisnika računa

Podatke dostavite pisanim putem (adresa: Upravni odjel za društvene djelatnosti,  K.Tomislava 15, 40000 Čakovec, za stipendiju) ili na e-mail adresu silva.raonic@cakovec.hr najkasnije do 31. prosinca 2013. godine.