Obavijest za studente korisnike stipendije Grada Čakovca (studenti koji u akademskoj 2014./2015. godini upisuju diplomski studij)

Sukladno Odluci o stipendiranju studenata, obavještavamo studente koji imaju Ugovore o korištenju stipendije Grada Čakovca a u akademskoj 2013./2014. godini su bili polaznici posljednje godine preddiplomskog studija i u akademskoj 2014./2015. godini upisuju diplomski studij da ostvaruju pravo na nastavak primanja stipendije za diplomski studij ukoliko zadovoljavaju uvjete Odluke o stipendiranju studenata.

Osnovni uvjeti za nastavak primanja stipendije su sljedeći:

    • prosjek ocjena preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50
    • ukoliko je stjecanje diplome na preddiplomskom studiju i upis na diplomski studij u istoj kalendarskoj godini kada je, sukladno statutu ustanove završen posljednji, redoviti semestar preddiplomskog studija, koji je u skladu s važećim Ugovorom o korištenju stipendije
    • ukoliko do 15. studenog 2014.  godine dostavi uvjerenje o upisu u sljedeći semestar ili nastavnu godinu studija (odnosi se na diplomski studij)
    • ukoliko student nema obvezu polaganja razlikovnih ispita iz razloga upisa na diplomski studij

Ukoliko su zadovoljeni navedeni uvjeti i ukoliko budu osigurana sredstva u proračunu Grada Čakovca,moguće je potpisati Aneks Ugovora o korištenju stipendije Grada Čakovca za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.

Potpisivanje Aneksa planirano je za mjesec studeni 2014. godine (od 17. do 27. studenog 2014. godine u vremenu od 11.00 do 14.00 sati), ukoliko student nije u mogućnosti pristupiti potpisivanju Aneksa, sudužnik korisnika stipendije može obaviti potpisivanje u ime korisnika stipendije uz podnošenje originala javnobilježničke ovjerene punomoći na potpisivanje Aneksa Ugovora o korištenju stipendije).

Predlažemo studentima da pročitaju tekst Odluke o stipendiranju studenata u kojoj se  utvrđuje obveze povrata stipendije (u mjesecu svibnju 2014. godine donesena ja Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata).

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene, protokolarne i društvene poslove Grada Čakovca, Odsjek za društvene poslove, K.Tomislava 15 ( soba 105 ) ili 314-941 ili 0993173241.

Ukoliko bude izmjena u terminima potpisivanja Aneksa, obavijest možete pročitati na web stranicama Grada.

Odluka o stipendijama Pregled Odluke