Obavijest za studente korisnike stipendije Grada Čakovca (studenti koji u akademskoj 2018./2019. godini upisuju diplomski studij)

1390

OBAVIJEST SE ODNOSI NA STUDENTE KOJI IMAJU UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA ČAKOVCA ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

Sukladno Odluci o stipendiranju studenata, obavještavamo studente koji imaju Ugovore o korištenju stipendije Grada Čakovca a u akademskoj 2017./2018. godini su bili polaznici posljednje godine preddiplomskog studija i u akademskoj 2018./2019. godini upisuju diplomski studij da ostvaruju pravo na nastavak primanja stipendije za diplomski studij ukoliko zadovoljavaju uvjete Odluke o stipendiranju studenata.

Osnovni uvjeti za nastavak primanja stipendije su sljedeći:

  • prosjek ocjena preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50
  • ukoliko je stjecanje diplome na preddiplomskom studiju i upis na diplomski studij u istoj kalendarskoj godini kada je, sukladno statutu ustanove završen posljednji, redoviti semestar preddiplomskog studija, koji je u skladu s važećim Ugovorom o korištenju stipendije
  • ukoliko do 15. studenog 2018. godine dostavi uvjerenje o upisu u sljedeći semestar ili nastavnu godinu studija ( odnosi se na diplomski studij )
  • ukoliko student nema obvezu polaganja razlikovnih ispita iz razloga upisa na diplomski studij

Ukoliko su zadovoljeni navedeni uvjeti i ukoliko budu osigurana sredstva u proračunu Grada Čakovca,moguće je potpisati Aneks Ugovora o korištenju stipendije Grada Čakovca za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.

Potpisivanje Aneksa planirano je za mjesec studeni 2018. godine (potpisivanje Aneksa obavit će se u dogovoru sa studentima).

Ukoliko zainteresirani studenti za potpisivanje Aneksa Ugovora trebaju  dodatne obavijesti   mogu se javiti u Upravni odjel za društvene, protokolarne i društvene poslove Grada Čakovca, Odsjek za društvene poslove K.Tomislava 15 ( soba 105 ) ili na 314-941 ili 0993173241.

Predlažemo studentima da pročitaju tekst Odluke o stipendiranju studenata (u mjesecu svibnju 2014. godine donesena ja Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata). – (Pregled Odluke u Sl. Gl 2/2014)