Obavijest za studente

2258

OBAVIJEST ZA STUDENTE –  KORISNIKE STIPENDIJE GRADA ČAKOVCA
(odnosi se na studente koji imaju potpisane ugovore o korištenju stipendije grada čakovca)

  1. OBAVIJEST za studente korisnike stipendije Grada Čakovca (studenti koji u akademskoj 2017./2018. godini upisuju diplomski studij)Preuzimanje
  2. OBAVIJEST ZA STUDENTE –KORISNIKE STIPENDIJE GRADA ČAKOVCA(odnosi se na studente koji imaju potpisane ugovore o korištenju stipendije Grada Čakovca) – Preuzimanje
  3. ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA – Pregled Odluke