(obavijest se odnosi na studente koji nisu korisnici novčanih  potpora Grada Čakovca i nisu potpisnici Ugovora o korištenju novčanih potpora Grada Čakovca)

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane  i diplomske studije za akademsku 2020./2021. godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada tekuće godine na službenim internet stranicama Grada.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija  dostavlja se u  Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene,međunarodne poslove i odnose s javnošću (prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu  mogu  se preuzeti na internet stranicama Grada nakon objavljenog natječaja u listopadu 2020. godine).

 Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

Grad Čakovec potiče visokoškolsko obrazovanje  kroz tri modela novčanih potpora:

  1. Stipendija – bespovratnih novčanih potpora namijenjenih studentima deficitarnih zanimanja na području Grada Čakovca i Međimurske županije, prema preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – podružnica Čakovec, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke komore Međimurske županije.
    Sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2020. godinu za Međimursku županiju, potrebe se odnose na sveučilišne studije (medicinu, strojarstvo,elektrotehniku,građevinarstvo,računarstvo,matematiku i fiziku (nastavnički smjer),anglistiku,germanistiku,farmaciju,rehabilitaciju,logopediju,psihologiju) i stručne studije (strojarstvo,radna terapija i rani predškolski odgoj i obrazovanje).
  1. Beskamatnih novčanih potpora – namijenjenih studentima na svim ostalim studijima u zemlji i inozemstvu koji zadovoljavaju formalne kriterije za dodjelu propisane  Odlukom
  2. Zajedničkih stipendija s trgovačkim društvima i visokoškolskim ustanovama – namijenjene su studentima koji imaju osigurane stipendije vezane uz rad trgovačkih društava ili visokoškolskih ustanova, a koje jamče njihovo zapošljavanje.

napomena:

Studentima  koji upisuju prvu godinu studija a planiraju se javiti na natječaj, savjetujemo da kopiraju Svjedodže srednje škole i Potvrde o položenim ispitima državne mature prije upisa na studij.

Studentima savjetujemo da pročitaju tekst Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca. Link na Odluku.

Dodatne obavijesti možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene,protokolarne i europske poslove Grada Čakovca (Silva Raonić – viši savjetnik, 314-941 ili 0993173141).

gradonacelnik_zakljucak
  1. PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANIH POTPORA GRADA ČAKOVCA- PREDDIPLOMSKI STUDIJ,INTEGRIRANI I DIPLOMSKI STUDIJ Socijalno imovinski status
  2. PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANIH POTPORA GRADA ČAKOVCA -PREDDIPLOMSKI STUDIJ,INTEGRIRANI I DIPLOMSKI STUDIJ Uspjeh u srednjoj školi ili studiju
  3. Izjave studenata-zaštita osobnih podataka