OBAVIJEST zainteresiranim studentima za novčanu potporu Grada Čakovca
(obavijest se odnosi na studente koji nisu korisnici novčanih  potpora Grada Čakovca i nisu potpisnici Ugovora o korištenju novčanih potpora Grada Čakovca)
(studenti koji imaju potpisane ugovore NE JAVLJAJU  se na natječaj)

 

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane i diplomske studije za akademsku 2021./2022. godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada tekuće godine na službenim mrežnim stranicama Grada.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija dostavlja se u Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću (prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Grada nakon objavljenog natječaja u listopadu 2021. godine).

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

Grad Čakovec potiče visokoškolsko obrazovanje  kroz tri modela novčanih potpora:

 1. Stipendija – bespovratnih novčanih potpora namijenjenih studentima deficitarnih zanimanja na području Grada Čakovca i Međimurske županije, prema preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – podružnica Čakovec, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke komore Međimurske županije.
  Sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2021. godinu za Međimursku županiju, potrebe se odnose na:
  sveučilišne studije
  medicina, strojarstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, računarstvo, matematika i fizika – nastavnički smjer, anglistika, farmacija, edukacijska rehabilitacija, logopedija, psihologija, informatika – nastavnički smjer
  stručne studije
  strojarstvo, radna terapija i rani predškolski odgoj i obrazovanje.
 1. Beskamatnih novčanih potpora – namijenjenih studentima na svim ostalim studijima u zemlji i inozemstvu koji zadovoljavaju formalne kriterije za dodjelu propisanu  Odlukom
 2. Zajedničkih stipendija s trgovačkim društvima i visokoškolskim ustanovama – namijenjene su studentima koji imaju osigurane stipendije vezane uz rad trgovačkih društava ili visokoškolskih ustanova, a koje jamče njihovo zapošljavanje.

Napomena:
Studentima koji upisuju prvu godinu studija, a planiraju se javiti na natječaj, savjetujemo da kopiraju Svjedodžbu srednje škole i Potvrdu o položenim ispitima državne mature prije upisa na studij.
Studentima savjetujemo da pročitaju tekst Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca.
Dodatne obavijesti možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću Grada Čakovca (Silva Raonić, viša savjetnica, broj telefona 314-941 ili 099 3173 241).

gradonacelnica_def21_22

Odluka o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca:

Preuzimanje (PDF, Unknown)