OBAVIJEST zainteresiranim studentima za novčanu potporu Grada Čakovca
(obavijest se odnosi na studente koji nisu korisnici novčanih  potpora Grada Čakovca i nisu potpisnici Ugovora o korištenju novčanih potpora Grada Čakovca)
(studenti koji imaju potpisane ugovore NE JAVLJAJU  se na natječaj)

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane  i diplomske studije za akademsku 2022./2023. godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada tekuće godine na službenim internet stranicama Grada.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija  dostavlja se u  Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti (prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu  mogu  se preuzeti na internet stranicama Grada a nakon objavljenog natječaja u listopadu 2022. godine dokumentacija se dostavlja u Grad).

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

Grad Čakovec potiče visokoškolsko obrazovanje  kroz tri modela novčanih potpora:

 1. Stipendija – bespovratnih novčanih potpora namijenjenih studentima deficitarnih zanimanja na području Grada Čakovca i Međimurske županije, prema preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – podružnica Čakovec, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke komore Međimurske županije.
  Sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2022. godinu za Međimursku županiju, potrebe se odnose na:
  sveučilišne studije
  elektrotehnika ili elektrotehnika i informacijska tehnologija, medicina, strojarstvo, građevinarstvo, računarstvo, matematika i fizika-nastavnički smjer, farmacija, rehabilitacija, logopedija, psihologija , rani predškolski odgoj i obrazovanje i socijalni rad
  stručne studije
  strojarstvo, radna terapija i sestrinstvo.
 2. Beskamatnih novčanih potpora – namijenjenih studentima na svim ostalim studijima u zemlji i inozemstvu koji zadovoljavaju formalne kriterije za dodjelu propisane  Odlukom
 3. Zajedničkih stipendija s trgovačkim društvima i visokoškolskim ustanovama – namijenjene su studentima koji imaju osigurane stipendije vezane uz rad trgovačkih društava ili visokoškolskih ustanova, a koje jamče njihovo zapošljavanje.

napomena:

Studentima  koji upisuju prvu godinu studija a planiraju se javiti na natječaj, savjetujemo da kopiraju Svjedodže srednje škole i Potvrde o položenim ispitima državne mature prije upisa na studij.

Studentima savjetujemo da pročitaju tekst Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca.

Kod prijave na  natječaj studenti  dostavljaju dokumentaciju sukladno osobnom odabiru kriterija za dodjelu novčane potpore: Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca prema socijalno-imovinskom statusu ili Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca prema uspjehu  u srednjoj školi ili studiju. 

Studentima koji ostvare pravo na natječaju za dodjelu novčane potpore Grada Čakovca, isplata novčanih potpora započinje od siječnja 2023. godine.

Ovdje možete preuzeti:

Odluka o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca

Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca (socijalno-imovinski status)

Prijava na natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca (uspjeh u srednjoj školi ili studiju)