OBAVIJEST zainteresiranim studentima za novčanu potporu Grada Čakovca

(obavijest se odnosi na studente koji nisu korisnici stipendije Grada Čakovca i nisu potpisnici Ugovora o korištenju stipendije Grada Čakovca)

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca za preddiplomske studije, integrirane  i diplomske studije za akademsku 2019./2020. godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada tekuće godine na službenim internet stranicama Grada.

Nakon objavljenog natječaja potrebna dokumentacija  dostavlja se u  Grad Čakovec, Upravni odjel za društvene,međunarodne poslove i odnose s javnošću (prijave na natječaj kao i popis dokumenata koje treba priložiti uz prijavu  mogu  se podići  na adresi K. Tomislava 15, Čakovec ili preuzeti na internet stranicama Grada nakon objavljenog natječaja u listopadu 2019. godine).

Natječaj za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca odnosi se na studente s područja Grada Čakovca.

Grad Čakovec potiče visokoškolsko obrazovanje  kroz tri modela novčanih potpora:

  1. Stipendija – bespovratnih novčanih potpora namijenjenih studentima deficitarnih zanimanja na području Grada Čakovca i Međimurske županije, prema preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – podružnica Čakovec, Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec i Hrvatske gospodarske komore Obrtničke komore Međimurske županije.
    Sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2019. godinu za Međimursku županiju, potrebe se odnose na sveučilišne studije(medicinu, strojarstvo,elektrotehniku,građevinarstvo,računarstvo,matematiku,fiziku,anglistiku,farmaciju, rehabilitaciju,logopediju, psihologiju) i stručne studije (strojarstvo,obućarska tehnologija, radna terapija i rani predškolski odgoj i obrazovanje).
  2. Beskamatnih novčanih potpora – namijenjenih studentima na svim ostalim studijima u zemlji i inozemstvu koji zadovoljavaju formalne kriterije za dodjelu propisane  Odlukom
  3. Zajedničkih stipendija s trgovačkim društvima i visokoškolskim ustanovama – namijenjene su studentima koji imaju osigurane stipendije vezane uz rad trgovačkih društava ili visokoškolskih ustanova, a koje jamče njihovo zapošljavanje.

napomena:

Studentima  koji upisuju prvu godinu studija a planiraju se javiti na natječaj, savjetujemo da kopiraju Svjedodže srednje škole i Potvrde o položenim ispitima državne mature prije upisa na studij.

Studentima savjetujemo da pročitaju tekst Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca

Dodatne obavijesti možete dobiti u Upravnom odjelu za društvene,protokolarne i europske poslove Grada Čakovca (Silva Raonić – viši savjetnik, 314-941 ili 0993173141).

Odluku o stipendija