GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ČAKOVCA

O B A V I J E S T

S obzirom da u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora za predstavnike nacionalnih manjina na području Grada Čakovca, nije dostavljen ni jedan prijedlog za predstavnika albanske nacionalne manjine, izbori za predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu, neće se održati.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO