Predmet nabave – NERAZVRSTANE CESTE – GLAVNI PROJEKT UREĐENJA PROMETNICA U NASELJU KURŠANSKI LUG – KURŠANEC
Evidencijski broj nabave: I-22-08-299
Procijenjena vrijednost nabave – 192.450,00 kn (bez PDV – a)
Rok za dostavu ponuda – 17. studenog 2022. godine do 09:00
Ponude dostaviti na: jednostavna.nabava@cakovec.hr

Dokumenti za preuzimanje: DOKUMENTACIJA (.zip)

SVI DOKUMENTI:

Preuzimanje (DOCX, 55KB)


Preuzimanje (XLSX, 21KB)


Prilog_IV_Idejni_projekt_ SITUACIJA_UREDENJA

Prilog_V_Idejni_projekt_GRADEVINSKA_SITUACIJA

Prilog_VI_Lokacija_obuhvata