IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA:

  • Romska
Rjesenje-zbirno_ROMSKA

IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA:

  • Albanska 
Rjesenje-zbirno_ALBANSKA
  • Srpska
Rjesenje-zbirno_SRPSKA

Objavljeno 16.4.2019 00:04