Grad Čakovec 30. rujna 2022. godine raspisao je Javni poziv za prikupljanje prijedloga za zadovoljavanje potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Čakovca u 2023. godini za područja – kultura, tradicijska kultura i umjetnosti. Uslijed zakonskih izmjena, ove su godine kultura, tradicijska kultura i umjetnost objedinjeni u zasebni Javni poziv koji uključuje projekte i programe u mjesnoj samoupravi.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz navedenih područja za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu. Samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to isključivo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog poziva.

Na temelju pristiglih prijedloga, projekti i programi će se sufinancirati proračunskim sredstvima Grada Čakovca, ovisno o ocjenama ocjenjivačke komisije te sredstvima koja će se osigurati u Proračunu za 2023.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna (132,72 eura), a najveći iznos po pojedinom projektu je 200.000,00 kuna (26.544,56 eura). Tečaj konverzije kuna u euro koji se primjenjuje za izračune je 7,53450.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše 3 (tri) projekta ili programa u okviru ovog javnog natječaja.

Natječaj je otvoren do 15. studenoga 2022. godine, a udruge mogu prijaviti projekt za sljedeća područja: izdavačka djelatnost, organizacija kulturnih i umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja, sudjelovanje na smotrama i natjecanjima iz glazbeno-scenskih umjetnosti, tradicijske kulture i audio-vizualnih umjetnosti, promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine, projekti i programi ustanova u kulturi, promicanje kulturnog amaterizma u mjesnoj samoupravi i javne manifestacije.