Grad Čakovec, Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje, temeljem odredbe čl. 5. st.2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08),

OBJAVLJUJE INFORMACIJU

o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Ivanovec“ na okoliš.

informacija_za_javnost_GZ_IVANOVEC_strateska_procjena