Objedinjena nabava električne energije za potrebe grada Čakovca i gradske ustanove za 2016.-2018. godinu

2792

Naručitelj: GRAD ČAKOVEC
Oznaka/broj: 2016/S 002-0019356
Naziv: OBJEDINJENA NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE GRADA ČAKOVCA I GRADSKE USTANOVE ZA 2016.-2018. GODINU
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora: Isporuka roba
CPV: 09310000-5 Električna energija
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Proc.vrijed.: 430.273,29
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje: 23.9.2016, 08:00

Više detalja pogledajte na  Javno nadmetanje