Restoranske usluge prehrane korisnika pučke kuhinje za 2017. godinu

2666

Naručitelj: GRAD ČAKOVEC
Evidencijski broj: I – 16 – IIB – 1
Predmet: Restoranske usluge prehrane korisnika pučke kuhinje za 2017. godinu
Vrsta objave: Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi
Vrsta ugovora: Ugovor o javnim uslugama
CPV: 55300000-3 – Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
Vrsta postupka: Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi
Procijenjena vrijednost:  270.000,00 kn
Rok za dostavu ponuda: 09.12.2016, 09:00

Preuzimanje (PDF, Unknown)