Obrasci

Obrasce možete preuzeti na Vaše računalo, popuniti i donjeti na urudžbeni zapisnik:

Grada Čakovca,
Ulica kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec

Obrasci

UPRAVA

 1. Pravo na pristup informacijama Preuzimanje

CIVILNA ZAŠTITA

 1. Obarazac predhodne suglasnosti Preuzimanje

SOCIJALNA ZAŠTITA

 1. Molba za novčanu pomoć Preuzimanje
 2. Molba za oslobođenje roditelja od sufinanciranja vrtića – jaslica Preuzimanje
 3. Zahtjev za novčanom pomoći roditeljima za novorođeno dijete Preuzimanje
 4. Zahtjev za sufinanciranje djelatnosti dadilja Preuzimanje
 5. Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja  Preuzimanje

UDRUGE GRAĐANA – sport, kultura, tehnička kultura, ostale udruge građana

 1. Obrazac za izradu izvješća o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava proračuna grada Čakovca za 2021. godinu Preuzimanje
 2. Obrazac za izradu izvješća o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava proračuna grada Čakovca za 2020. godinu Preuzimanje
 3. Banner “Financirano proračunskim sretstvima Grada Čakovca” Preuzimanje

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

 1. Zahtjev za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena Pregled Zahtjeva
 2. Od dana 02. lipnja 2014. godine Odsjek izrađuje nacrte akata i provodi postupke korištenjem programa „e-dozvola“ dostupnog na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja . Zahtjevi se podnose korištenjem sustava e-dozvole.

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 1. Zahjtev za korištenje javne površine – nekomercijalna djelatnost Preuzimanje
 2. Zahjtev za korištenje javne površine – komercijalna djelatnost Preuzimanje
 3. Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku ili stambenu zonu grada čakovca Preuzimanje

FINANCIJE

 1. Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju – Obrazac PP-MI-PO Preuzimanje
 2. Obrazac za prijavu podataka o tvrtki Preuzimanje
 3. Obrazac – Porez na nekretnine – stambeni prostor Preuzimanje
 4. Obrazac – Porez na nekretnine – poslovni prostor Preuzimanje

 GOSPODARSTVO

 1. Obrazac zahtjeva za određivanje prigodnog (drugačijeg) radnog vremena od propisanog radi organiziranja prigodne proslave Preuzimanje
 2. Obrazac Zahtjeva za korištenje tehničkih uređaja za ozvučenje i/ili izvođenje žive glazbe na otvorenom prostoru uz ugostiteljski objekt (terasi) Preuzimanje

Vaše zahtjeve za produljenjem radnog vremena možete skinuti sa web stranica Grada te popunjeni, ovjereni i potpisani Zahtjev isprintati i donijeti na adresu:
Grad Čakovec
Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec

Prilozi uz zahtjev:
1. Rješenje Ureda državne uprave Međimurske županije o ispunjavanju minimalnih propisanih uvjeta za ugostiteljske objekte
2. Mišljenje vijeća Gradskog kotara/Mjesnog odbora
3. Dokaz o angažiranju zaštitara

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

X