Obuka vijećnika Gradskog vijeća

298

Udruga gradova RH organizira Obuku vijećnika Gradskog vijeća Grada Čakovca u subotu 14.10.2017., u Hotelu Park u Čakovcu s početkom u 09:00 sati.

Prvi modul obuke obuhvaća sustav lokalne samouprave i to: Ustav RH, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela, Zakon o izborima (grado)načelnika, tj. izvršnih čelnika, Zakon o postupku primopredaje vlasti, Zakon o službenicima i namještenicima, Zakon o plaćama te Zakon o fiskalnoj odgovornosti.

Poseban je modul posvećen pravima i dužnostima vijećnika, njihovom radu u Gradskom vijeću te odnosima i komunikaciji s izvršnim čelnicima i gradskim službama. Tijekom modula obrađuju se same poslovničke odredbe, i ono što je po riječima polaznika i najvažnije, obrađuju se primjeri iz prakse povezani s „rješenjima“ Ministarstva uprave, praksom i odlukama sudova, odlukama Ustavnoga suda. Obuku provode praktičari, bilo službenici, bilo političari koji stvarno imaju što za reći i prenijeti polaznicima jer su godinama u lokalnoj samoupravi. U sklopu toga modula, uz sam Zakon o lokalnoj samoupravi, radi se i po Poslovniku konkretnog grada u kojem se obuka održava te se taj akt povezuje s komparativnom praksom. Simulira se i sjednica Gradskog vijeća što je uvijek zanimljivo.

U sklopu modula o djelokrugu lokalne samouprave obrađuje se niz propisa, ali i niz podzakonskih akata na čije su donošenje ovlašteni gradovi. Uz sam Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je izuzetno bitan, biti će riječi i o Zakonu o vodama, o financiranju vodnog gospodarstva, o održivom gospodarenju otpadom, Zakonu o grobljima, ali i Uredbi o komunalnom otpadu, Planu gospodarenja otpadom te aktima gradova. Teme su i predškolski odgoj, ponegdje i osnovno školstvo, prostorno planiranje i gradnja, ali i cijeli spektar propisa iz društvenih djelatnosti, od Zakona o ustanovama do Zakona o muzejima.

Financiranje lokalne samouprave je poseban modul koji obuhvaća sam Zakon o financiranju, Zakon o proračunu, o izvršenju proračuna te posebno „novosti“ od Zakona o porezu na nekretnine i Zakona o lokalnim porezima, uz propise koji uređuju „financijsku disciplinu“ lokalne samouprave.

Treneri ne teoretiziraju i ne drže „klasična“ predavanja, već na životni način, uz puno primjera, nastoje polaznicima približiti sam zakonodavni okvir i praksu u lokalnoj samoupravi.

Svaka obuka je specifična i na svakoj se raspravlja o nekoj drugoj temi, primjerice od Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koje je „goruće“ pitanje u nekim gradovima, do zakonskih odredaba o raspuštanju gradskog vijeća. Sve to ovisi o situaciji i interesu polaznika.