Na temelju čl. 10. točke 2. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih kotara na području Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/17), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čakovca izdaje

OBVEZATNE UPUTE BROJ VMSGČ – I.
O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA GRADSKIH KOTARA ODNOSNO MJESNIH ODBORA

 1. Pripreme i provođenje izbora za članove vijeća gradskih kotara odnosno mjesnih odbora obavljati će se na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama. Obrasci su namijenjeni izborima za članove vijeća gradskih kotara odnosno mjesnih odbora.
 2. Obrasci iz točke 1. ovih obvezatnih uputa nose oznaku OVMSGČ.
 3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijelo za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje.
 4. Obrasci za provođenje izbora su:
 • OVMSGČ – 1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća gradskih kotara odnosno mjesnog odbora Preuzimanje
 • OVMSGČ – 2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članove vijeća gradskog kotara odnosno mjesnog odbora Preuzimanje
 • OVMSGČ – 2/1 – Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača za gradski kotar odnosno mjesni odbor Preuzimanje
 • OVMSGČ – 3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća gradskog kotara odnosno mjesnog odbora Preuzimanje
 • OVMSGČ – 4 – Izjava kandidata državljana druge države članice europske unije o osobnih podacima za kandidiranje Preuzimanje
 • OVMSGČ – 5- Podaci o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe kandidacijske liste za izbor članova Preuzimanje
 1. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa..
 2. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se na web stranicama Grada Čakovca.

 

Odlluka o provedbi izbora za MO i GK

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Upute za podnošenje Zahtjeva

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Mišljenje

Preuzimanje (PDF, 58KB)