Kolegij je održan 06. lipnja 2013. s početkom u 9,00 sati, sa sljedećim

D N E V N I M    R E D O M

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca
b) Odluke o koeficijentima za obračuna plaće službenika
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Sporazuma o podjeli imovine između Općine Mala Subotica i Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni:
a)Odluke o komunalnom doprinosu
b) Odluke o komunalnoj naknadi
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 5.
Upućivanje Rješenja o imenovanju Odbora i Komisija Gradskog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal će biti dostavljen  Gradskom vijeću)
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Izmjene Rješenja o Komisiji za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 7.
Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Čakovec