Kolegij je održan 8. prosinca 2014. (ponedjeljak ), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM  REDOM

 1. Donošenje Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti na pročelnike za 2015. Materijal
 2. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora GP „Stanorad“ d.o.o Materijal
 3. Donošenje:
  a) II. Izmjena Plana nabave za 2014. Materijal
  b) Plana nabave za 2015. Materijal
 4. Donošenje Rješenja o imenovanju:
  a) stručne osobe za provedbu projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ Materijal
  b) predstavnika Grada Čakovca za poslove oko izgradnje sjeverne obilaznice Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Zaključka o:
  a) rasporedu na rang listi kandidata za stipendije 2014/2015. Materijal
  b) zamolbama studenata Materijal

 

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.