Kolegij je održan 04. srpnja 2013. s početkom u 9,00 sati, sa sljedećim

D N E V N I M    R E D O M

Točka 1.

Upućivanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje.

Točka 2.

Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje i
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o davanju suglasnost za zaduženje GKP –ČAKOM Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluka o:

a) Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
b) Izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem
c) zelenim površinama
d) izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
e) izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
f) Izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju na području Grada Čakovc
g) izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
h) izmjenama i dopunama Odluke uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
i) izmjenama i dopunama Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
j) izmjenama i dopunama Odluke o držanju stoke i peradi
k) Izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama
l) izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu

Točka 6.

Donošenje Rješenja o imenovanju Upravnih vijeća ustanova i Nadzornih odbora trgovačkih društava Grada Čakovca

Točka 7.

Donošenje Rješenja i izmjene Rješenja o imenovanju radnih tijela: (materijal u prilogu)a) Komisije za stipendije
b) Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
c) Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
d) Socijalnog vijeća Grada Čakovca
e) Komisije za dodjelu novčanih pomoći
f) Komisije za vizualni identitet Čakovca i likovnu djelatnost
g) Komisije za nakladničku djelatnosti
h) Komisije za amatersko stvaralaštvo
i) Komisije za javne programe
j) Vijeća za prevenciju Grada Čakovca
kl) Komisije za davanje u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca

Točka 8.

Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju:a) Zapovjedništva civilne zaštite Grada Čakovca
b) Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 9.

Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje

Točka 10.

Donošenje Zaključka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području MO Štefanec

Točka 11.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:a) Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
b) Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskih ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji IPA projekta Dječjeg vrtića Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 12.

Upućivanje:a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.
b) Godišnjeg financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2013.

 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje

Točka 13.

Donošenje Zaključka:

 

a) financiranju prijevoza učenika iz naselja Štefanec
b) produženom boravku

Točka 14.

Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Čakovca

Točka 15.

Donošenje Zaključka o isplati troškova izborne promidžbe