Održan 2. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

230

Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca održan je 8. rujan 2021. s početkom u 12:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

  1. Upućivanje prijedloga Odluke i polugodišnje izvješće proračuna Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  2. Donošenje Zaključka o financiranju pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za djecu s teškoćama u razvoju Materijal