Održan 21. Gradonačelnikov kolegij

2108

Kolegij je održan 6. srpnja 2016. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2016. Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Martane Čakovec – zona male privrede“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o isplati sredstava naknade za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnina u Totovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2016. / 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora korisnicima:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak
  Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o otvaranju jedne jasličke skupine u:
  a) Dječjem vrtiću Cipelica
  b) Dječjem vrtiću Cvrčak Materijal
 14. Davanje Suglasnosti na povećanje broja djece u odgojno – obrazovnim skupinama u:
  a) Dječjem vrtiću Cipelica
  b) Dječjem vrtiću Cvrčak Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca Materijal
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju teksta natječaja za dodjelu stipendija Grada Čakovca Materijal
 18. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 19. Donošenje Zaključka o manifestaciji Porcijunkolovo Materijal
 20. Donošenje Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća za razdoblje do 2020. Materijal
 21. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Čakovca Materijal
 22. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. Materijal