Kolegij je održan 5. SRPNJA 2012. s početkom u 9,00 sati, sa sljedećim

D N E V N I m    R E D o m

Točka 1.

Upućivanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje

Točka 2.

Upućivanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2012. do 30. lipnja 2012. i prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća, Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune PUP „Sajmište-II. etapa“ Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2012.
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 6.
Donošenje Zaključka o produženom boravku u školskoj 2012/2013.
Točka 7.
Donošenje Zaključka o sufinanciranju manifestacije „Porcijunkolovo 2012.“
Točka 8.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju domaćinstva 14. Međunarodnog gudačkog natjecanja Rudolf Matz
Točka 9.
Upućivanje prijedloga:a) Suglasnosti na ekonomske cijene programa u jaslicama Dječjeg vrtića
b) Odluke o izmjeni Odluke o načinu boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama,
c) Načelne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju programa u odnosu na vrstu i trajanje za pedagošku godinu 2012/2013.
Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulica u Mačkovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 11.
Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG), Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
 Točka 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Martane – Istok“ u Čakovcu