Kolegij je održan 14. ožujka 2013. s poČetkom u 9,00 sati, sa sljedeĆim

D N E V N I M    R E D O M

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 6.
UpućivanjeGodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje .
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju rezultata i načinu pokrića manjka Proračuna Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Točka 9.
Upućivanje Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije i Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 11.
Donošenje Zaključka o potvrđivanju zapovjednika DVD Žiškovec, Novo Selo Rok, Ivanovec, Mihovljan i Kuršanec
Točka 12.
Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2013., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 13.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
Točka 14.
Upućivanje prijedloga Odluke o kandidaturi za članove Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 15.
Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih za 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje
Točka 16.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o vrhunskom sportašu, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 17.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju programa prvog dijela „Ljeto u Gradu Zrinskih“ 2013.
Točka 18.
Donošenje Pravilnika o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Čakovca
Točka 19.
Donošenje Zaključka o usvajanju Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. do 31.12.2012.
Točka 20.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade
Točka 21.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 22.
Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“
Točka 23.
Izvješće Međimurskih voda: (materijali će biti dostavljeni Gradskom vijeću)

a) Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.
b) Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina – Grad Čakovec 01.01. – 31.12.2012

Točka 24.

Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje (materijal će biti dostavljen Gradskom vijeću)

Točka 25.

Imenovanje Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora – Dječji vrtić

Točka 26.

Donošenje Zaključaka o:

 

a) prijenosu nekretnina bivši Vojni poligon Čakovec
b) ponudi za darovanje i zamjenu zemljišta – Vrtovi Ivanovec